Skolen

Fængslets skole har formelt status som voksen undervisnings center og fængslet tilbyder undervisning på heltid og deltid, der kan være op til 30 elever af gangen.

Der tilbydes følgende fag:
• Dansk
• Regning/matematik
• Engelsk og spansk
• Edb
• Samfundsfag
• Naturfag
• Hjemmekundskab
• Idræt

Fagene kan afsluttes med prøver udstedt af undervisningsministeriet.

I fængselsskolen tilbydes klienterne endvidere EUD grundforløb for kokke, der kvalificerer dem til hovedforløb indeholdende praktik og skoleophold.

Grundforløbene er på 20 til 60 ugers varighed. Der er 6 pladser på grundforløbet for kokke. Grundforløbet afvikles i fængselsskolens skolekøkken og al undervisning foregår i samarbejde med Kold College. Der er en kok tilknyttet som underviser i køkkenet, mens lærer fra skolen underviser i sundhed og miljø, naturfag og IT.

Alle EUD grundforløb indeholder også førstehjælpskurser.

Der er tillige mulighed for deltids og fuldtids selvstudium, hvor klienterne kan læse HF eller andre handelsskolefag. Dette sker i samarbejde med eksterne skoler. Afsluttende eksaminer kan enten ske på fængslet eller på uddannelsesstedet.