Presseinformation

I Statsfængslet i Nyborg, vægter vi åbenhed højt i forhold til offentligheden.
Det er vores målsætning, at vi bidrager til, at borgerne og offentligheden har forståelse af og viden om vores opgaver, vilkår og resultater. Og at vi er med til at skabe et solidt og sagligt grundlag for den offentlige debat.

Vi har dog også et sikkerhedsmæssigt og et etisk hensyn at tage;

De fleste klienter ønsker helt naturligt ikke at blive "udstillet". Når gæster udefra - herunder journalister, studerende m.fl. - skal ind i en afdeling med klienter, er vi af sikkerhedsmæssige årsager også altid nødt til at have ekstra personale til at følge med, og det koster os en del ressourcer.
Derfor bliver vi nødt til nøje at prioritere imellem, hvilke projekter, vi kan være en del af.

Vi bestræber os også på, at denne hjemmeside er så informativ og opdateret som muligt, så at man derigennem forhåbentligt kan få svar på mange af de spørgsmål, man må have. 

Se evt også "Spørgsmål & svar", som giver svar på mere generelle spørgsmål om Kriminalforsorgen (åbnes i nyt vindue).

Henvendelser fra pressen, skoleklasser mv.
Henvendelser skal ske til nyborg.faengsel@kriminalforsorgen.dk

Journalister, som ønsker samtale med konkrete klienten kan henvende sig til os på ovenstående mail-adresse.
Vi gør opmærksom på, at en accept heraf forudsætter, at klienterne giver samtykker og at der ikke er sikkerhedsforanstaltninger som taler sig herimod i det omfang, der er besøgsrestriktioner.