Nyborg Fængsel

Nyborg Fængsel blev opført i årene 1911 – 1913, og da det blev taget i brug den 12. juli 1913 havde det en kapacitet på 227 pladser fordelt på to fløje kaldet Søndre Fløj og Nordre Fløj. I 1920 blev fængslet udvidet med en tredje fløj kaldet Midter Fløj, der blev opført mellem de to eksisterende fløje, hvorefter den samlede kapacitet var 457 pladser, og fængslet var da Skandinaviens største fængsel.

Aktuelt er fængslets kapacitet 281 registrerede pladser til klienter, heraf er 18 celler med toilet og bad.

Der er ca. 50.000 kvadratmeter indenfor ringmuren, der er ca. 900 meter i omkreds, og der er ca. 30.000 kvadratmeter under tag.

Fængslets opbygning, organisering mv.
For så vidt angår placering af de klienter er fængslets 281 pladser opdelt i 2 afdelinger (Afdeling I og Afdeling II), der hver ledes af en afdelingsleder. Der er 100 pladser i afdeling I og 181 pladser i afdeling II.

Hver afdeling er opdelt i afsnit, og der er i alt 23 afsnit. 9 afsnit i Afdeling I og 14 afsnit i afdeling II.

Ud af den aktuelle kapacitet på 281 pladser er 237 af pladserne til afsonere og 44 pladser er til arrestanter.

De 237 afsoningspladser er fordelt på 20 afsnit, hvoraf 7 afsnit er almindelige fællesskabsafsnit og 13 afsnit er særlige afsnit, der eksempelvis er modtagelsesafsnit, udsendelsesafsnit og undervisningsafsnit.

Fængslet har kun mandlige afsonere, men i arresten kan der være kvindelige arrestanter.

De 44 arrestpladser er fordelt på 3 afsnit. Det ene arrestafsnit er en særlig sikret arrest, der er forbeholdt til anbringelse af negativt stærkt styrende klienter med voldelig eller alvorlig truende adfærd. Arresten er tilsvarende den, der er på Politigården i København, og den modtager klienter fra andre fængsler og arresthuse i Vestdanmark (fra Storebælt mod vest).

Desuden har fængslet en Landtransport, som bistår fængsler og arresthuse med transport af klienter, og en Teknisk Afdeling, der står for vedligeholdelse af Statsfængslet i Nyborg, og som også bistår med vedligeholdelsesarbejde på Statsfængslet i Ringe og på Statsfængslet Søbysøgård. Desuden yder Teknisk Afdeling bistand til Direktoratet og til fængsler og arresthuse i bl.a. spørgsmål vedrørende sikkerhed og også i forbindelse med bygningsprojekter.

Fængslets øverste strategiske ledelse er fængselsinspektøren, økonomichefen og personalechefen. Den øverst ansvarlige er fængselsinspektøren.

Desuden er der 7 afdelinger med hver deres afdelingsleder, og under afdelingslederne er der et antal daglige ledere (overvagtmestre og ledende værkmestre). Afdelingslederne indgår i fængslets øverste strategiske ledelse.

Der er ca. 255 ansatte.

Mediearkiv

Side 1 af 1. Ialt 3 billeder. Klik for at se billedet større