Modtagelsesafsnit

Når du ankommer til afsoning, bliver du indledningsvis placeret på vores modtagelsesafsnit, hvor du skal bo i et par uger, indtil din afsoningsplan ligger fast.

Her vil du blive præsenteret for de tilbud fængslet og Kriminalforsorgen har, indenfor behandling, uddannelse og arbejdspladser i fængslet. Din afsoningsplan bliver udarbejdet i samarbejde med medarbejderstaben på afsnit, der også kan hjælpe dig med at søge om blandt andet huslejehjælp, kontingentfritagelse, afdragsfrihed på bankgæld, mens du afsoner. 

Husk derfor at medbringe fornøden dokumentation og NEMID

Når din afsoningsplan er færdig, flytter du ud på en af fængslets øvrige afdelinger. Her får du tildelt en kontaktperson, der vil være ansvarlig for den videre sagsbehandling af din udgang og din prøveløsladelse. 
HUSK at medbringe NEMID

Hvad er en afsoningsplan?
Det er en plan for, hvordan du skal beskæftiges mens du afsoner. Beskæftigelse kan være uddannelse, arbejde og/eller behandling. I afsoningsplanen afdækkes dine udfordringer og dine kompetencer, og vi kan derved målrette din beskæftigelsesindsats under afsoning. Dette vil forbedre dine muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet efter afsoningen, og på den måde udnytter du afsoningstiden bedst muligt.  

Modtagelsesproceduren består af 6 trin

Trin 1
Modtagelsessamtalen (inden for 2 dage) Akutte forhold, kontakt til myndigheder, helbred, sikkerhedsvurdering, information om afsoning og forventningsafstemning

Trin 2
Afdækning af psykiske forhold (inden for 2 dage) Selvbeskadigende og suicidal adfærd, kontakt til psykiatrien, syns- eller hørehallucinationer

Trin 3
Beskrivelse af behovsområder (inden for 5 hverdage) LS/RNR og yderligere afdækning af generelle og specifikke kriminogene behov

Trin 4
Vurdering og konkretisering af behovs- og indsatsområder (inden for 5 hverdage)Feedback på LS/RNR, casemanagers/sagsbehandlers vurdering, klientens motivation, målgruppe ret/krav, foreløbig prioritering af behovsområder

Trin 5
Prioritering af behovsområder (inden for 6 hverdage) Andre specialisters vurdering/bidrag i visse sager, konference og endelig prioritering af behovs-områder

Trin 6
Afsoningsplan (inden for 7 hverdage) Udarbejdelse af afsoningsplan: Behovs- og indsatsområder Hvis klienten er indsat i mindre end 7 hverdage, skal modtagelsessamtalen som minimum gennemføres.