Klagemuligheder

Alle afgørelser der bliver truffet administrativ i fængslet, f.eks. om udgang, besøgstilladelser, prøveløsladelse m.v.
kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen, som er fængslets tilsynsførende myndighed. I sager om klienter, der er idømt fængsel i 8 år eller mere, forvaring eller livstid, er det Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har kompetencen i 1. instans.

Klager over sundhedsbetjening, herunder sundhedspersonalet, skal påklages til Patientombuddet.

Der kan læses mere omkring div. regler her.