Hverdagen i fængslet

Hverdagen i fængslet

De indsatte har ret til at være beskæftiget i 37 timer om ugen, og de har også en pligt til at være beskæftiget. Beskæftigelsespligten kan opfyldes ved at deltage i undervisning eller ved at deltage i behandling mod misbrug af euforiserende stoffer og alkohol. Desuden tilbyder fængslet forskellige kognitive behandlingsprogrammer (Kognitivt Færdighedsprogram, Booster og Anger Management).