Hverdagen i fængslet


De klienterne har ret til at være beskæftiget i 37 timer om ugen, og de har også en pligt til at være beskæftiget. Beskæftigelsespligten kan opfyldes ved at deltage i undervisning eller ved at deltage i behandling mod misbrug af euforiserende stoffer og alkohol. Desuden tilbyder fængslet forskellige kognitive behandlingsprogrammer (Kognitivt Færdighedsprogram, Booster og Anger Management).

Med hensyn til de klienters muligheder for beskæftigelse, er der på fængslet et skrædderi, et montage-værksted, et grafisk værksted, et depot og et lager. Endvidere er der mulighed for, at de klienterne kan beskæftiges med vedligeholdelse af bygningerne og de udendørs arealer. Desuden er der mulighed for montagearbejde på den enkelte klienters celle.