Arrestafdelingen
 Nyborg Fængsel


Hvad er en arrest?
Arrest er der, hvor varetægtsarrestanter opholder sig mens deres sag bliver efterforsket og indtil domsfældelse, hvis dommeren finder retsgrundlag til varetægtsfængsling.
Retsgrundlaget for varetægtsfængsling findes i Retsplejeloven.

Hvad betyder Besøg- og Brevkontrol (B&B)?
Besøg- og brevkontrol betyder, at post til og fra den varetægtsfængslede skal sendes via sagsbehandleren i den politikreds, der behandler den varetægtsfængsledes sag. 
Det betyder også, at besøg til den varetægtsfængslede overvåges af politiet. Besøg bookes/aftales med politiet, af den besøgende.

Uden Besøg- og Brevkontrol.
Man kan også være varetægtsfængslet uden at være underlagt Besøg- og Brevkontrol. I så fald kan post til og fra den varetægtsfængslede sendes direkte.
Det betyder også, at der ikke er overvågning ifm besøg og at besøgstiden pr. besøg kan være op til 3 timer. Besøg bookes ved fængslets besøgsafdeling i fastsatte tidsrum af den besøgende.

Hvor mange pladser?
Der er samlet 52 arrestpladser i Nyborg, fordelt på 3 afsnit. Arresten har egen besøgsafsnit.
Gårdtur og andre udendørs aktiviteter afholdes, som udgangspunkt, på grønt område.

Hvordan er hverdagen?
Hverdagen i arrest er forholdsvis struktureret. Der er aktiviteter på samme tid hver dag, men er der dog også enkelte nuancer i hverdagen.
Som varetægtsarrestant i Nyborg skal man selv sørge for rengøring af eget opholdsrum og man skal ligeledes selv sørge for vask af eget tøj.
Der er mulighed for beskæftigelse; enten ved skolegang eller ved cellearbejde, som er mindre arbejdsopgaver der kan løses på eget opholdsrum.
Der laves nogle fritidsaktiviteter sammen med det tjenestegørende personale f.eks. boldspil i hallen (om sommeren ofte udendørs). Der er også mulighed for konditionstræning i kondirum – dog ikke styrketræning.